Η εταιρεία "Κέντρο Λειτουργιών και Ανταγωνιστικότητας Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε." με διακριτικό τίτλο "Operations Center" ιδρύθηκε το 2017 και προσφέρει υπηρεσίες:

  • παροχής επαγγελματικής και τεχνικής υποστήριξης και παροχής συμβουλών ΠΔΚΑ
  • παροχής επιχειρηματικών συμβουλών διαχείρισης
  • διεξαγωγής σεμιναρίων επιμόρφωσης στελεχών επιχειρήσεων
  • διοργάνωσης συνεδρίων
  • δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας
ΕΣΠΑ

Στόχος

Στόχος του Operations Center είναι η βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων μέσω δράσεων αναβάθμισης των επιχειρησιακών Λειτουργιών και των δεξιοτήτων του Ανθρώπινου Δυναμικού που απασχολούν.
Παράλληλα, η επιχείρηση προτείνει ολοκληρωμένα σχέδια εταιρικής επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων, με σκοπό την ενίσχυση του brand και της φήμης των εταιρειών – πελατών της στην αγορά.

Στοιχεία επικοινωνίας

e-mail: info@operationscenter.eu
Τηλ. & Fax: 210 9610093
Διεύθυνση: Βασίλη Τσιτσάνη 28 Γλυφάδα, 166 75, Αθήνα.